Podpora varhanní hudby a oprav varhan v regionu

Organum Cantate, z.s.

Valdštejnovo nám.96
Jičín
506 01
737840392
organumcantate@seznam.cz

Podporujeme

NOVĚ VYUŽITÁ ORATOŘ KOSTELA SV. JILJÍ V ŽELEZNICI

            Organum Cantate se pravidelně podílí na pořádání poutních koncertů v železnickém kostele sv. Jiljí, doposud dokonce benefičních, jejichž hlavním posláním je shromažďování prostředků na generální opravu zdejších cenných varhan. Pro vystupující umělce, ale též pro amatéry, kteří vystupují při různých příležitostech v tomto kostele, se od loňského roku významně zlepšily podmínky pro nácviky a přípravy vystoupení. Nalezli nové zázemí realizací nápadu zřídit v nevyužité oratoři miniklubovnu, kde by se mohly scházet nejrůznější skupiny dětí, mládeže i dospělých, které spojuje nějaká společná aktivita. Potřebné  finanční prostředky se podařilo získat díky podpoře Místní akční skupiny (MAS) Brána do Českého ráje. S podporou MAS Brána do Českého ráje se uskutečnily nejen stavební úpravy oratoře, ale z přidělených prostředků se mohlo zakoupit i vybavení této miniklubovny, zejména lavice, malá televize, DVD přehrávač, notové pulty s osvětlením pro muzikanty a jednoduchý záznamník zvuku.

            Jak dokazují přiložené fotografie, zprovozněná oratoř byla místem, kde mohli jak zpěváci, tak i muzikanti, nacvičovat v teple již při přípravě loňské vánoční  půlnoční mše, při níž byly provedeny některé části známé Rybovy mše "Hej Mistře". Ocení to každý, kdo někdy nacvičoval v zimním období v prostorách kostela.

 PB220073-wM.jpg (75322)

PB220077-wM.jpg (89227)